Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18-02-2014 / 13/00379 t/m 13/00384, 13/00395 t/m 13/00400, 13/00446, 13/00448, 13/00449, 13/00467


ECLIECLI:NL:GHARL:2014:1375
Datum18-02-2014
InhoudsindicatieBZN-zaak. Verlengde navorderingstermijn niet van toepassing. Informatiebeschikking niet vereist als eerder de bewijslast reeds was omgekeerd. Stellen van vragen toelaatbaar. Nemo tenetur-beginsel niet geschonden. Identificatie op de juiste wijze geschied. Hoogte van de bepaling van de verzwegen inkomsten niet redelijk. Verlaging van de boete. Wegens samenhangende zaken geldt de aankondiging van de eerste boetebeschikking ook als criminal charge voor alle latere boetebeschikkingen. Verzoek dwangsom niet onredelijk laat gedaan. Verbeuring dwansom. Alle beschikkingen vormen ťťn zaak.
Recht.nl artikelGeen dwangsom bij late ingebrekestelling door fiscus (18-11-2015)
Het uitgangspunt van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat een ingebrekestelling in beginsel op elk gewenst moment kan plaatsvinden is in strijd met artikel 4:17 lid 6 letter a Awb, aldus de Hoge Raad.
> Geen dwangsom bij late ingebrekestelling (Taxence.nl)
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-02-2014 (met noot)
P.G.M. Jansen
NTFR 2014/1309
BZN-aanslagen houden grotendeels stand ondanks vele formeelrechtelijke grieven.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ3640 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1016 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:194 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:192 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2341
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:4000