Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25-02-2014 / 200.105.610-01


ECLIECLI:NL:GHARL:2014:1383
Datum25-02-2014
InhoudsindicatieIncident. Verzet tegen eiswijziging. In eerste aanleg is een verklaring voor recht gevorderd (en toegewezen) dat de wederpartij de overeenkomst niet is nagekomen en daarom de contractuele boete is verschuldigd. In hoger beroep wordt een concreet boetebedrag gevorderd. Het verzet tegen deze eiswijziging is ongegrond verklaard. Deze wijziging van eis ligt in het verlengde van het partijdebat in eerste aanleg en strekt er (mede) toe om vervolgprocedures te voorkomen, zoals een aparte procedure ter vaststelling van de hoogte van de boete.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ7064 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM3912 ★★★★★