Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 11-03-2014 / BK 12/00275 t/m 12/00281


ECLIECLI:NL:GHARL:2014:2029
Datum11-03-2014
InhoudsindicatieIn geschil is of de Inspecteur terecht en voor het juiste bedrag de bestreden navorderingsaanslagen en aanslagen heeft opgelegd. De discussie spitst zich toe op de vraag of de Inspecteur terecht correcties heeft aangebracht inzake de voor het pand gemaakte kosten, de ziektekosten van de kinderen, de waarde van het pand, en het bedrag dat door belanghebbende als negatief ondernemingsvermogen tot de grondslag voor zijn inkomsten uit sparen en beleggen is gerekend, welke vraag belanghebbende ontkennend en de Inspecteur bevestigend beantwoordt.
Recht.nl artikelAdvocaat hoefde aangifte niet uit te besteden (21-03-2014)
Een advocaat zonder fiscale deskundigheid had geen grove schuld aan het doen van een onjuiste aangifte, oordeelde Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De inspecteur verweet hem dit wel, omdat hij de aangifte niet door een fiscaal specialist had laten invullen.
> Advocaat hoefde aangifte niet uit te besteden (Taxence.nl)
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-03-2014 (met noot)
B.J.E. Lodder
NTFR 2014/1406
Verzorgde aangifte met veel fouten; wčl een navorderingsaanslag maar geen boete.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2586 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ3355 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BJ9082 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3135
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3135
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:1605
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:2606