Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 26-03-2014 / 13/00643 t/m 13/00659


ECLIECLI:NL:GHARL:2014:2495
Datum26-03-2014
Inhoudsindicatieherziening in de zin van artikel 8:119, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) van de uitspraken van dit Hof van 27 juni 2008, kenmerken 628/04, 629/04 en 174/07 t/m 188/07, op de beroepen van verzoeker tegen de uitspraken van de Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Heerenveen (hierna: de Inspecteur) van 7 juli 2004, betreffende na te noemen aanslag, navorderingsaanslagen, daarin begrepen verhogingen en beschikkingen
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-03-2014 (met noot)
R. Steenman
NTFR 2014/1408
Herziening van uitspraken in KB-Luxzaken afgewezen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:63 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BM9272 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:171 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB1501