Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 08-04-2014 / 200.131.982-01


ECLIECLI:NL:GHARL:2014:2870
Datum08-04-2014
InhoudsindicatieIncident. Verzet eiswijziging. Het hof oordeelt dat de eiswijziging in strijd is met de goede procesorde, dan wel misbruik van procesrecht. De uitbreiding heeft betrekking op nieuwe geschillen (executie, onrechtmatige daad) met als gevolg een substantiële uitbreiding van het feitencomplex. Het hoger beroep zal hierdoor worden vertraagd. Met de eiswijziging wordt tevens een (deel-)geschil aan het hof voorgelegd dat door de daarbij betrokken partijen bij wege van een vaststellingsovereenkomst (al dan niet tijdelijk) in de ijskast is gezet. Toelating van de eiswijziging zou één van de daarbij betrokken partijen in een nadeliger positie brengen, omdat die partij daardoor gedwongen wordt bepaalde verweren prijs te geven waarop zij later mogelijk een beroep had willen doen.
Recht.nl artikelGrenzen aan eiswijziging in hoger beroep (25-08-2014)
Ook als een eiswijziging in hoger beroep voldoet aan de regel dat deze bij memorie van grieven of memorie van antwoord plaatsvindt, moet de wijziging nog altijd worden getoetst aan de eisen van een goede procesorde. In het onderhavige geval ging het om toevoeging van geheel nieuwe geschillen: in strijd met de eisen van goede procesorde.
> Grenzen aan eiswijziging in hoger beroep (Maaike Boomsma, Thöenes Van der Hoeff & Lichtenveldt)
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-04-2014
NJF 2014/270
Procesrecht. Eiswijziging in strijd met goede procesorde.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ7064 ★★★★★