Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 08-04-2014 / 200.116.515-01


ECLIECLI:NL:GHARL:2014:2879
Datum08-04-2014
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid zustervennootschap. Het verwijt dat sprake is van een moedwillige benadeling van een grote leverancier (eiseres) door bedrijfsverplaatsing en verhoging van de omzet kort voor faillissement afgewezen. Partijen twisten over de toe te passen norm voor bestuurdersaansprakelijkheid en hoe duidelijk de rechter die norm in zijn vonnis tot uitdrukking moet brengen. Verwijt dat de onderneming te lang is voortgezet, terwijl de bestuurders bekend waren met de financiŽle problemen waarin de vennootschap verkeerde. Ten slotte wordt aan de bestuurders het verwijt gemaakt dat zij niet in zee zijn gegaan met een door eiseres aangeboden reddingsplan. Aan de orde komt de bij een dergelijke beslissing door het bestuur van de vennootschap te maken afweging.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★