Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 11-04-2014 / 21-002889-13


ECLIECLI:NL:GHARL:2014:3048
Datum11-04-2014
InhoudsindicatieVerdachte heeft in de Verenigde Staten van Amerika de graad van "Doctor of Chiropractic" behaald en mocht zich op grond daarvan in de Verenigde Staten presenteren door "Doctor" of "Dr." voor zijn naam te plaatsen. Verdachte was ten tijde van de pleegperiodes genoemd in het onder 1 en 2 ten laste gelegde, telkens op grond van artikel 7.23, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, gerechtigd om ook in Nederland deze in de Verenigde Staten verkregen titel Doctor (Dr.) te voeren. Dat de verdachte in Nederland een andere doctorstitel heeft gevoerd dan de doctorstitel die aan hem in de Verenigde Staten is verleend, is niet aannemelijk geworden. Aldus acht het hof niet bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan, zodat hij daarvan moet worden vrijgesproken.
Recht.nl artikelWat is een doctorstitel nog waard? (18-04-2014)
De titel doctor wordt beschermd door artikel 7.22 Wet op het hoger onderwijs en door artikel 435 Wetboek van Strafrecht. Wie zonder daartoe gerechtigd te zijn deze titel voert, kan worden veroordeeld tot een geldboete van maximaal 3.700 euro. Een recent arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft deze bepalingen echter vergaand uitgehold.
> Wat is een doctorstitel nog waard? (Weblog Publiekrecht & Politiek)