Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 01-07-2014 / 200.135.232-01


ECLIECLI:NL:GHARL:2014:5254
Datum01-07-2014
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid op een waaier aan grondslagen. Hof bekrachtigd het bestreden vonnis.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-07-2014 (met noot)
J. Barneveld
JOR 2015/17
Bestuurdersaansprakelijkheid jegens schuldeiser vennootschap, Frustratie van betaling, (Mede)bestuurders van failliet hebben in casu door aangaan van activatransactie met derde geen feitelijke betalingsonmacht gecreëerd met voorzienbare benadeling van crediteuren als gevolg, Verwijzing naar HR 13 juni 1986, NJ 1986, 825 en HR 8 december 2006, «JOR» 2007/38, Hoger beroep van Rb. Noord-Nederland 24 april 2013, «JOR» 2014/175
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-07-2014
FIP 2015, sign. 113
Geen verhaalsfrustratie
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:829 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ1792