Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02-09-2014 / 200.085.130-01


ECLIECLI:NL:GHARL:2014:6763
Datum02-09-2014
InhoudsindicatieUitleg van een teeltcontract voor de teelt van tulpenbollen. Het hof komt op grond van een deskundigenrapport tot het oordeel dat het in de contractteelt gebruikelijk is dat de contractgever geen teeltvergoeding verschuldigd is over verzopen plekken.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★