Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02-09-2014 / 200.112.656-01


ECLIECLI:NL:GHARL:2014:6779
Datum02-09-2014
InhoudsindicatieCessie om niet van een in potentie waardevol actief (een vordering waarover op dat moment nog geprocedeerd werd) door een vennootschap aan haar (in)direct bestuurder is in voldoende mate bewezen en levert geen paulianeuze transactie op. Wel leidt die cessie tot aansprakelijkheid van de (in)direct bestuurder jegens de vennootschap op grond van artikel 2:9 BW jo. artikel 2:11 BW. Maatstaf voor schadevergoeding. Overdracht om niet van een museumcollectie door de vennootschap aan haar (in)direct bestuurder leidt eveneens tot aansprakelijkheid van de (in)direct bestuurder jegens de vennootschap op grond van artikel 2:9 BW jo. artikel 2:11 BW.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-09-2014
NJF 2014/411
Procesrecht. Rechtsmiddelenverbod. Hoor en wederhoor. Vermogensrecht. Cessie. Vernietigbaarheid van de cessie wegens pauliana. Peilmoment van wetenschap van benadeling schuldeisers. Bestuurdersaansprakelijkheid. Houderschap. Inversie.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-09-2014 (met noot)
J. van Bekkum
JOR 2014/295
Bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 2:9 BW, (In)direct bestuurder heeft mogelijk gemaakt dat hij actief om niet aan de vennootschap kon onttrekken ten gunste van andere vennootschap, Tegenstrijdig belang met vennootschap en met haar verbonden onderneming daarbij ten onrechte niet centraal gesteld, Ernstig verwijt, Hoofdelijke aansprakelijkheid ex art. 2:11 BW, Verwijzing naar norm in HR 4 april 2014, «JOR» 2014/290, m.nt. De Haan (Cancun), Tussenarrest
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-09-2014
RO 2014/76
Bestuurdersaansprakelijkheid Zijn de cessie van een vordering en de overdracht om niet van de museumcollectie vernietigbaar op grond van art. 2:247 BW en/of art. 3:45 BW? Interne bestuurdersaansprakelijkheid: heeft de enig bestuurder zich gericht naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming?
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-09-2014
JONDR 2014/1145
BW Bestuurdersaansprakelijkheid, tegenstrijdig belang, ernstig verwijt. Vennootschappelijk belang stond niet centraal bij cessie van vordering: bestuurder treft ernstig verwijt.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-09-2014
FIP 2015, sign. 42
Indirect bestuurder heeft onttrekkingen mogelijk gemaakt
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1204 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE7011 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:797 ★★★★