Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 04-02-2014 / 200.083.520-01


ECLIECLI:NL:GHARL:2014:750
Datum04-02-2014
InhoudsindicatieAansprakelijkheid vereffenaars. Gelet op het feit dat op de vereffenaar dezelfde aansprakelijkheid rust als een bestuurder mag naar het oordeel van het hof naar analogie van HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758, NJ 2006, 659 alleen dan worden aangenomen dat de vereffenaar jegens de schuldeiser van de ontbonden rechtspersoon onrechtmatig heeft gehandeld waar hem, mede gelet op zijn verplichting tot een behoorlijke taakuitoefening als bedoeld in artikel 2:9 BW, een voldoende ernstig verwijt treft.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-02-2014 (met noot)
R.A. Wolf
JIN 2014/62
Aansprakelijkheid vereffenaars, Voldoende ernstig persoonlijk verwijt
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-02-2014
JONDR 2014/446
Aansprakelijkheid, vereffenaar. Op vereffenaar rust zelfde aansprakelijkheid als op bestuurder.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ4096 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BB4977 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2332