Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 04-02-2014 / 200.136.462-01


ECLIECLI:NL:GHARL:2014:763
Datum04-02-2014
InhoudsindicatieIncidenten. Verzet tegen eiswijziging gedeeltelijk gehonoreerd in verband met onmogelijke voorwaarden. Vordering tot schorsing tenuitvoerlegging van het veroordelende vonnis in eerste aanleg is toegewezen in verband met een feitelijke en/of juridische misslag. Uit de overwegingen van de rechtbank volgt dat de vordering in conventie (terugbetaling van de koopsom van een werkboot van circa 450.000 euro) in beginsel voor afwijzing gereed lag, maar in het dictum is het gevorderde wel toegewezen zonder dat het vonnis hiervoor een voldoende motivering bevat.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-02-2014 (met noot)
G.C.C. Lewin
JBPr 2014/56
Voorwaardelijke eis in reconventie, Wijziging van eis
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC5012 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ7064 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ1684 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8895 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BY0617