Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28-10-2014 / 200.140.607-01


ECLIECLI:NL:GHARL:2014:8273
Datum28-10-2014
InhoudsindicatieWijziging van grondslag in hoger beroep. De wederpartij maakt hiertegen bezwaar, omdat nu maar in één feitelijke instantie over de nieuwe grondslag kan worden gedebateerd. Het hof passeert dit verweer, omdat de wet een eis- of grondslagwijziging nu eenmaal mogelijk maakt en er in dit geval geen bijzondere omstandigheden zijn om daarvan af te wijken.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-10-2014
Prg. 2015/6
Procesrecht. Mag grondslag vordering worden gewijzigd in hoger beroep? Ja. Eiswijziging wettelijk toegelaten, maar niet toegestaan indien dit leidt tot onredelijke vertraging geding en/of onredelijke bemoeilijking verdediging.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ7064 ★★★★★