Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28-10-2014 / 200.144.421-01


ECLIECLI:NL:GHARL:2014:8274
Datum28-10-2014
InhoudsindicatieOndanks tussentijds hoger beroep (door de rechtbank opengesteld) procederen partijen in eerste aanleg voort zonder de rechtbank te in te lichten dat tussentijds appel is ingesteld. Ge´ntimeerde stelt incidenteel appel in van het latere tussenvonnis dat feitelijk niet gewezen had mogen worden waarvan hoger beroep niet is opengesteld. Principaal appellant beroept zich op niet-ontvankelijkheid van het incidenteel appel. Het hof verwerpt dit verweer aangezien vooral appellant een verwijt valt te maken van het ontstaan van een procedurele chaos en een voortvarende geschilbeslechting gediend is met het toelaten van het incidenteel appel.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-10-2014
NJF 2014/493
Procesrecht. Tussentijds appel. Verwikkelingen rond het doorprocederen in eerste aanleg terwijl appel van een tussenvonnis is ingesteld.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-10-2014 (met noot)
H.W. Wiersma
JBPr 2015/24
Na tussentijds appel doorprocederen in eerste aanleg
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ7064 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AR3168 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3018 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AI0344 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3018 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:890