Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25-11-2014 / 200.139.691-01


ECLIECLI:NL:GHARL:2014:9126
Datum25-11-2014
InhoudsindicatiePeeters/Gatzenvordering (HR 14 januari 1983, ECLI:NL:HR:1983:AG4521). Aansprakelijkheid van (in)directe bestuurders van een vennootschap voor betalingen aan henzelf in het zicht van een faillissement van de vennootschap. Toepassing van HR 23 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1204 (K/Maas qq).
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-11-2014 (met noot)
J. van Bekkum
JOR 2015/3
Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement, Persoonlijk ernstig verwijt (in)direct bestuurders, Mogelijke benadeling van schuldeisers, Betaling aan (in)directe bestuurder in het zicht van het faillissement, Bestuurder wist of behoorde te weten dat faillissement aanstaande was, Geen rechtvaardiging voor selectieve betaling, Geen uitzonderlijke omstandigheden die betalingen aan bestuurder zelf rechtvaardigen, Verwijzing naar HR 8 december 2006, «JOR» 2007/38 (Ontvanger/Roelofsen) en toepassing van HR 23 mei 2014, «JOR» 2014/229 (Kok/Maas q.q.), m.nt. Van Bekkum
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-11-2014 (met noot)
E. Baghery
JIN 2015/11
Aansprakelijkheid van (in)directe bestuurders, Peeters/Gatzen-vordering
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-11-2014
FIP 2015, sign. 111
Persoonlijk ernstig verwijt
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-11-2014
JONDR 2015/18
Bestuurdersaansprakelijkheid, faillissement, selectieve betaling. Selectieve betaling levert ernstig persoonlijk verwijt op.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1204 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ8317 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5801 ★★★