Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-03-2015 / 200.137.510


ECLIECLI:NL:GHARL:2015:1696
Datum10-03-2015
InhoudsindicatieUitleg geldleningsovereenkomst en daarmee verband houdende garantieverklaringen. De garant mocht erop vertrouwen dat de bank de tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de geldleningsovereenkomsten bedongen zekerheden ook daadwerkelijk zou laten vestigen. Nu de bank dit - in strijd met hetgeen de garant mocht verwachten en in strijd met haar zorgplicht jegens de garant - heeft nagelaten, terwijl zij anders de garant niet zou hebben aangesproken, is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de bank zich beroept op de in het kader van het totale financieringspakket afgegeven garantieverklaringen.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-03-2015
RI 2015/75
Zorgplicht bank. Beroep op borg naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? (Hebo/Rabobank)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★