Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24-03-2015 / 200.117.605-01


ECLIECLI:NL:GHARL:2015:2169
Datum24-03-2015
InhoudsindicatieEen ziekenhuis, een zorgverzekeraar en enkele van hun werknemers dagvaarden appellant wegens op weblogs en twitter geplaatste berichten die wegens grievend taalgebruik en beledigende en bedreigende kwalificaties onrechtmatig worden geacht. De voorzieningenrechter wijst op straffe van een dwangsom de vordering tot het verwijderen van de gepubliceerde blogs en andere uitingen op internet en het verbod in de toekomst vergelijkbare uitingen op internet te plaatsen toe. In hoger beroep betwist appellant dat hij degene is geweest die de uitlatingen op internet heeft geplaatst en maakt appellant bezwaar tegen het verbod in de toekomst vergelijkbare uitingen over ge´ntimeerden op internet te plaatsen. Beide grieven worden verworpen. In het kader van het kort geding is naar het oordeel van het hof voldoende aannemelijk gemaakt dat appellant de onrechtmatig geachte uitlatingen op de weblogs en de twitterberichten heeft geplaatst. De enkele stelling van appellant dat een ander dat heeft gedaan is onvoldoende. Voorts acht het hof, mede gelet op de vele onrechtmatig geachte publicaties, hetgeen appellant voor de toekomst wordt verboden in het kader van een voorlopige voorzieningenprocedure voldoende bepaald. Het hof overweegt dat in een eventuele bodemprocedure zo nodig kan worden nagegaan of jegens een of meerdere partijen een begrenzing in tijd of onderwerp geboden is. In hoger beroep hebben ge´ntimeerden bij memorie van antwoord hun eis gewijzigd en ook lijfsdwang gevorderd. De door de voorzieningenrechter opgelegde dwangsommen zijn verbeurd, maar appellant biedt daarvoor geen verhaal en gaat door met onrechtmatig geachte publicaties op het internet. Het hof staat de eiswijziging toe en merkt de eiswijziging aan als een grief zodat incidenteel appel is ingesteld. De gevorderde lijfsdwang wordt toegewezen
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-03-2015
NJF 2015/297
Procesrecht. Lijfsdwang. Incidenteel appel.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-03-2015
IR 2015/59
Onrechtmatige uiting, Twitter, verantwoordelijkheid voor website, weblog, lijfsdwang
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ7064 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA3525 ★★★