Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-05-2015 / 14-00129


ECLIECLI:NL:GHARL:2015:3361
Datum12-05-2015
InhoudsindicatieIn geschil is de vraag of belanghebbende recht heeft op vergoeding van de proceskosten in bezwaar conform de forfaitaire normen van het Besluit. Belanghebbende neemt in hoger beroep niet langer het standpunt in dat hij recht heeft op een integrale vergoeding van de proceskosten. Voorts is in geschil of belanghebbende recht heeft op vergoeding van immateriŽle schade.
Recht.nl artikelImmateriŽle schade na overschrijding redelijke termijn: ook bij gering belang (20-05-2015)
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft beslist dat een belang van 694 euro niet te gering is om aanspraak te maken op een vergoeding van immateriŽle schade wegens overschrijding van de redelijke termijn. Ook in dat geval kunnen namelijk spanning en frustratie ontstaan.
> Ook spanning en frustratie bij belang van een paar honderd euro (Taxence.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV7393 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:199 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:654