Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-06-2015 / 200.116.854-01


ECLIECLI:NL:GHARL:2015:4196
Datum09-06-2015
InhoudsindicatieGrondslag van de vordering. Geen aansprakelijkheid op grond vanartikel 6:162 BW dan wel aan de strengere norm voor de aansprakelijkheid van bestuurders van een rechtspersoon zoals uitgewerkt in het arrest Ontvanger Roelofsen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★