Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-06-2015 / 14-00626


ECLIECLI:NL:GHARL:2015:4338
Datum16-06-2015
InhoudsindicatieIn hoger beroep is nog in geschil of bij de vermindering wegens voorkoming van dubbele belasting in verband met de voor E GmbH verrichte werkzaamhedengeen rekening behoeft te worden gehouden met de uitkeringen van F, en of hij in Nederland ten onrechte is betrokken in de premieheffing volksverzekeringen. Voorts is in geschil of belanghebbende recht heeft op een integrale proceskostenvergoeding.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-06-2015 (met noot)
Redactie
V-N 2015/51.7
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X de B-uitkeringen, via uitruil, heeft genoten. X heeft geen recht op aftrek elders belast over deze uitkeringen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:4493
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:4493