Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 27-01-2015 / 200.116.425-01


ECLIECLI:NL:GHARL:2015:512
Datum27-01-2015
InhoudsindicatieBouw van een trap in een woonhuis, waarbij die trap blijkt niet in overeenstemming te zijn met de bouwtekening. Buiten discussie is dat de trap een tekortkoming opleverde en dat op grond daarvan de overeenkomst geldig is ontbonden. Thans gaat het om (vooral) de aard en omvang van de ongedaanmakingsverplichting van de opdrachtgever. De prestatie van de aannemer bestond in de levering van materiaal en bouw van een trap. Voor de ongedaanmaking van die prestatie kan de opdrachtgever niet volstaan met het teruggeven van het materiaal van de trap. De vraag is derhalve wat, ondanks de strijd met de bouwtekening, de waarde van de trap was voor de opdrachtgever. Het hof heeft een comparitie van partijen gelast.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU8278 ★★★★★