Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-07-2015 / 200.169.554-01


ECLIECLI:NL:GHARL:2015:5305
Datum14-07-2015
InhoudsindicatieKort geding betreffende de beŽindiging van gezamenlijke orthodontiepraktijk. Hof bevestigt oordeel voorzieningenrechter dat nog geen sprake is van overeenstemming over de wijze van dissociatie. Een derde kort-geding staat op stapel. Hof beveelt partijen door te onderhandelen over overname van de praktijk door een der deelgenoten. Als dat niet tot resultaat leidt moeten partijen op korte termijn een bodemprocedure beginnen, om te voorkomen dat, na twee eerdere kort gedingen binnen drie maanden, een eindeloze reeks kort geding procedures in het verschiet ligt. Partijen hebben voor arbitrage geopteerd. Hof concretiseert die afspraak op verzoek van partijen nader en bepaalt dat het arrest in zoverre als aanvullende arbitrageovereenkomst heeft te gelden.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-07-2015
TvGr 2015/257
Partijen moeten dooronderhandelen. Indien dat mislukt, dienen zij het NAI in te schakelen om te laten bepalen hoe de samenwerking beŽindigd dient te worden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ7064 ★★★★★