Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 11-08-2015 / 200.151.767/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2015:6002
Datum11-08-2015
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:248 BW. Onvoldoende onderbouwd dat andere feiten en omstandigheden dan het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest. Bestuur heeft een eigen verantwoordelijkheid en kan zich niet verschuilen achter de eisen van de nieuwe aandeelhouders (private equity). Beroep op matiging niet gehonoreerd. Toewijzing van een voorschol op het boedeltekort.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-08-2015
RO 2015/67
Bestuurdersaansprakelijkheid. Bewijsvermoeden. Kan een bestuur het weerlegbaar bewijsvermoeden dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is, ontzenuwen door zich te beroepen op beleidskeuze van de aandeelhouder om financiering aan te trekken en niet-succesvolle overnames te doen?
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-08-2015 (met noot)
S.C.M. van Thiel
JOR 2015/326
Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement, Autonome taak en verantwoordelijkheid van bestuur na overname vennootschap door private equity partijen, Geen weerlegging van vermoeden dat onbehoorlijke taakvervulling belangrijke oorzaak is van faillissement
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-08-2015
FIP 2016, sign. 38
Vermoeden onbehoorlijke taakvervulling?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR2045 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA6773 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA7972 ★★★