Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 01-09-2015 / 200.120.454/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2015:6441
Datum01-09-2015
InhoudsindicatieGeschil tussen NHL en groep ICT-specialisten/ oud-studenten over een samenwerkingsovereenkomst, die heeft bestaan tussen 1999 en 2001, met name over de boeteclausule in die samenwerkingsovereenkomst. Na het sluiten van de overeenkomst is de vennootschap van de ICT-specialisten omgezet in een holdingstructuur. De vraag is welke vennootschap nadien nog rechten kan ontlenen aan de boeteclausule. Het hof oordeelt dat niet als gevolg van de vennootschapsrechtelijke constructie één der vennootschappen boeten kan vorderen en één schadevergoeding. Artikel 6:92 BW staat daaraan in de weg. De vraag of boeten zijn verbeurt leent zich voorts niet voor verwijzing naar de schadestaatprocedure. Het hof legt de boeteclausule verder beperkter uit dan de rechtbank, zodat het hof per saldo een bedrag van ruim 22.000 euro toewijst, waar de rechtbank tot bijna 1.5 miljoen aan door de NHL te betalen boeten kwam.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ3531 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA4122 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD3127 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AN9687 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB0700 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2517