Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 22-09-2015 / 14/01064


ECLIECLI:NL:GHARL:2015:7061
Datum22-09-2015
InhoudsindicatieIn geschil is of (de gemachtigde van) belanghebbende aanspraak kan maken op een proceskostenvergoeding overeenkomstig het Besluit proceskosten bestuursrecht (hierna: het Besluit). Meer in het bijzonder is in geschil of de gemachtigde zijn werkzaamheden beroepsmatig verleend.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY2770 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BC1727 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2004:AQ9877 ★★