Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 27-10-2015 / 200.098.566


ECLIECLI:NL:GHARL:2015:8056
Datum27-10-2015
Inhoudsindicatieexterne bestuurdersaansprakelijkheid; bestuurder is schadevergoedingsplichtig jegens crediteur van de vennootschap, nu diens vordering niet meer kan worden betaald na bevoordeling van andere schuldeiser (te weten: de directeur zelf)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★