Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-11-2015 / 15/00209


ECLIECLI:NL:GHARL:2015:8467
Datum10-11-2015
InhoudsindicatieIn geschil is de waarde van de onroerende zaak op de waardepeildatum. Meer in het bijzonder is in geschil of de referentieobjecten juist zijn en of de door de heffingsambtenaar gehanteerde kapitalisatiefactor niet te hoog is.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU4300 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2132 ★★★★★