Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24-11-2015 / 15/00048


ECLIECLI:NL:GHARL:2015:8882
Datum24-11-2015
InhoudsindicatieIn geschil is de waarde van de woning op de waardepeildatum. Meer in het bijzonder is in geschil of de waarde overeenkomt met de door belanghebbende betaalde prijs van 405.000.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★