Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 08-03-2016 / 200.145.357


ECLIECLI:NL:GHARL:2016:1832
Datum08-03-2016
InhoudsindicatieHoger beroep; opeisbaarheid en rangorde van relatief achtergestelde lening; bestuurdersaansprakelijkheid; geen schade aannemelijk gemaakt.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-03-2016 (met noot)
N.B. Pannevis
JOR 2016/173
Geldleningsovereenkomst, Achtergestelde aandeelhoudersleningen, Herfinanciering, Uitleg achterstelling, Geen schade achtergestelde crediteur, Geen bestuurdersaansprakelijkheid voor verhaalsbenadeling, Omvang stelplicht en bewijslast. Verwijzing naar: HR 18 februari 2000 (ECLI:NL:HR:2000:AA4873); HR 8 december 2006 (ECLI:NL:HR:2006:AZ0758) en HR 5 september 2014 (ECLI:NL:HR:2014:2627).
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-03-2016
FIP 2016, sign. 241
Achtergestelde aandeelhoudersleningen
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA4873 ★★★★★