Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-04-2016 / 200.174.539-01


ECLIECLI:NL:GHARL:2016:3060
Datum19-04-2016
InhoudsindicatieEiswijziging in hoger beroep toegstaan. Geen sprake van vertraging of bemoeilijking van de verdediging. Dat enkel door het hof als feitelijke instantie recht wordt gedaan op de gewijzigde eis, is inherent aan het wettelijk stelsel. Het gemis van een feitelijke instantie is op zichzelf dan ook niet voldoende voor het oordeel dat de eiswijziging in strijd is met de eisen van een goede procesorde. De omstandigheid dat één van de eisers niet reeds in eerste aanleg een reconventionele vordering heeft ingediend, leidt evenmin tot honorering van de bezwaren.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ7064 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8895 ★★★★★