Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-05-2016 / 200.177.749-01


ECLIECLI:NL:GHARL:2016:3792
Datum17-05-2016
InhoudsindicatieIn hoger beroep vordert FNV in kort geding twee transportondernemingen (geïntimeerden) te gebieden bij buitenlandse charters te bedingen dat de basisarbeidsvoorwaarden van de CAO van toepassing zijn en dat het de twee transportondernemingen is verboden om transportopdrachten te gunnen aan buitenlandse vennootschappen die aan hun chauffeurs niet de basisarbeidsvoorwaarden van de Nederlandse CAO toekennen. Na te hebben bepaald of en welke CAO op de twee transportondernemingen van toepassing zijn, wordt de zogeheten charterbepaling in de CAO uitgelegd. Het hof is voorshands van oordeel dat de enkele omstandigheid dat een Nederlandse transportonderneming een opdracht van vervoer van goederen in onderaanneming aan een buitenlandse vennootschap geeft - ongeacht of dat vervoer vanuit Nederland aanvangt of Nederland als eindbestemming heeft - ontoereikend is om de charterbepaling in de CAO van toepassing te achten. Daarvoor zijn meer aanknopingspunten met de vestigingsplaats van de Nederlandse transportondernemingen nodig. Die meerdere aanknopingspunten zijn mede gelet op de gemotiveerde betwisting door de twee transportondernemingen niet gebleken. De vorderingen van FNV worden afgewezen.
Recht.nl artikelGeen ontduiking vervoer-CAO door gebruikmaking buitenlandse ondernemingen (18-05-2016)
Vakbond FNV is door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in het ongelijk gesteld in een kort geding dat zij heeft aangespannen tegen twee transportbedrijven over ontduiking van de vervoer-CAO door het inschakelen van buitenlandse chauffeurs.
> Geen ontduiking vervoer-CAO door gebruikmaking buitenlandse ondernemingen (Rechtspraak.nl)
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-05-2016 (met noot)
E.J.A. Franssen
JAR 2016/147
Internationaal transport, Charterbepalingen in cao’s, Geen verplichting tot naleven Nederlandse cao’s door buitenlandse ondervervoerders.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-05-2016 (met noot)
M.S.A. Vegter
TRA 2016/73
Internationaal Transport. ‘Bedingplicht’. Buitenlandse onderaannemers niet verplicht tot naleven WMM en cao
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE3437 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE4553 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AR1049 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2014:971
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:943
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:6962