Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 07-06-2016 / 15/00379


ECLIECLI:NL:GHARL:2016:4548
Datum07-06-2016
InhoudsindicatieRecht van successie. Bedrijsopvolgingsregeling. Verrekeningsvordering. Toepassing beleid. Goedkeuring. Vetrouwensbeginsel.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-06-2016 (met noot)
Redactie
V-N 2016/43.16
Vererving vordering finaal verrekenbeding door zoon is geen bedrijfsopvolging
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:114 ★★★★★