Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 05-07-2016 / 200.171.221


ECLIECLI:NL:GHARL:2016:5482
Datum05-07-2016
InhoudsindicatieUitleg. Huur. Huurder is niet verplicht nog niet via de huur in rekening gebrachte investeringen bij einde huur terug te betalen, ook al eindigt de huur eerder dan partijen bij aangaan verwachtten en ook al wist huurder dat verhuurder de investeringen middels een annuÔteit van 10 jaar in rekening bracht.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-07-2016
HIP 2016, sign. 178
Investeringen verdisconteerd in huurprijs
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO1427 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8101 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ3178 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA4909 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO3143 ★★★