Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-07-2016 / 200.152.812


ECLIECLI:NL:GHARL:2016:5680
Datum12-07-2016
InhoudsindicatieAansprakelijkheid bestuurder en aandeelhouder bij turboliquidatie
Recht.nl artikelAansprakelijkheid bestuurder-enig aandeelhouder bij turboliquidatie? (08-08-2016)
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zich uitgesproken over de vraag of een (indirect) bestuurder en enig aandeelhouder in het licht van een turboliquidatie persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden voor het ontbinden van de vennootschap.
> Aansprakelijkheid bestuurder en aandeelhouder bij turboliquidatie (Peter-Jan Hopmans, Dirkzwager)
> Bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk voor niet betaalde huur na turboliquidatie (Via Juridica)
TijdschriftartikelBestuurder en aandeelhouder aansprakelijk voor gevolgen turboliquidatie?
A.H.P. van Hulten
JutD 2016/117
Het wettelijk stelsel voor beŽindiging van een vennootschap dicteert dat, voordat de vennootschap wordt uitgeschreven uit het handelsregister, een vereffening van de nog in de vennootschap aanwezige baten (lees: activa op de balans) plaatsvindt. Daarbij worden de verplichtingen afgewikkeld en het vermogen te gelde gemaakt om de aanwezige schulden te kunnen voldoen. Een eventueel overschot wordt aan de aandeelhouders / kapitaalinbrengers uitgekeerd. Veelal zullen de bestuurders van een vennootschap als vereffenaar optreden.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-07-2016
RN 2016/84
Turboliquidatie. Is de bestuurder en/of aandeelhouder aansprakelijk bij turboliquidatie?
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-07-2016
FIP 2016, sign. 257
Geen bestuurdersaansprakelijkheid na turboliquidatie
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-07-2016
JOR 2017/61
Turboliquidatie, Aansprakelijkstelling indirect bestuurder en aandeelhouder voor staken van onderneming, Op moment van ontbinding waren in vennootschap geen baten aanwezig, In geval van faillissement zouden evenmin baten te verwachten zijn geweest, Geen persoonlijk ernstig verwijt bestuurder voor onbetaald gebleven huurpenningen
TijdschriftartikelLiquidatie van rechtspersonen: is de rechtspersoon opgehouden te bestaan of toch niet?
H. Koster
JBN 2017/44
Liquidatie of ontbinding van rechtspersonen vindt in de praktijk regelmatig plaats. In de praktijk blijkt dat rechtspersonen na afronding van de liquidatieprocedure soms toch nog bestaan. In deze bijdrage bespreekt de auteur enkele situaties wanneer dat het geval kan zijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AD4499 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AS5103 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2013:4941
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2013:4941