Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02-08-2016 / 200.186.261


ECLIECLI:NL:GHARL:2016:6261
Datum02-08-2016
InhoudsindicatieGeen spoedeisend belang in hoger beroep Omvang hoger beroep Het door de grieven ontsloten gebied Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Noodzaak concurrentiebeding wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen Belangenafweging
Recht.nl artikelConcurrentiebeding in een tijdelijk contract (18-10-2016)
Uit de rechtspraak blijkt dat hoge eisen worden gesteld aan de motivering van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Uit deze uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden blijkt evenwel dat dit niet onmogelijk is.
> Concurrentiebeding in een tijdelijk contract (Ester Damen, Kennedy Van der Laan)
Recht.nl artikelConcurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: toetsingskader (16-10-2019)
Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid is het uitgangspunt dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet geldig is. Een uitzondering op de hoofdregel is enkel mogelijk indien de werkgever aantoont dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege 'zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen'. De ratio achter deze beperking is dat werknemers met een tijdelijk contract 'dubbel nadeel' ondervinden van het concurrentiebeding: enerzijds hebben zij een in duur beperkt contract en anderzijds worden zij belemmerd bij hun overstap naar een nieuwe baan.
Tegen deze achtergrond worden door rechters hoge eisen gesteld aan de motivering van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Uit de jurisprudentie blijkt dat werkgevers hierbij vaak aan het kortste eind trekken. Dit artikel richt zich op de toetsingscriteria die worden toegepast door (lagere) rechters.
> Concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: het toetsingskader en de praktijk (Fleur Folmer, AKD.nl | ArbeidsRecht 2019/41)
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-08-2016
JAR 2016/230
Geen onbillijke benadeling werknemer door handhaving concurrentiebeding, Geen spoedeisend belang meer in hoger beroep
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE3437 ★★★★★