Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02-02-2016 / 200.119.227/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2016:669
Datum02-02-2016
InhoudsindicatieVordering tot betaling uit hoofde van overeenkomst tot verrichten werkzaamheden. Opdrachtgever is vennootschap die inmiddels is opgehouden te bestaan als gevolg van fusie met andere vennootschap. De verkrijgende vennootschap is ontbonden. De onderneming is voortgezet door vennootschap onder firma met als vennoten de voormalig bestuurders/vereffenaars van de ontbonden vennootschap. Zijn deze vennootschap onder firma en haar vennoten gehouden tot betaling van vorenbedoelde vordering? Bestuurders-/vereffenaarsaansprakelijkheid?
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-02-2016
RO 2016/28
Vereffening. Staat een schuldeiser met lege handen wanneer hij een vordering heeft op een vennootschap die inmiddels niet meer bestaat?
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-02-2016
JONDR 2016/566
Vereffening. Staat een schuldeiser met lege handen wanneer hij een vordering heeft op een vennootschap die inmiddels niet meer bestaat?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA4873 ★★★★★