Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02-02-2016 / 200.143.481/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2016:678
Datum02-02-2016
InhoudsindicatieVraag of bepaalde werkzaamheden zijn opgenomen in het bestek en zo nee, of onderaannemer de opdrachtgever daarop (in offertefase) had moeten wijzen.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-02-2016
ORP 2016, sign. 83
Wie betaalt de meerkosten?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★