Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 30-08-2016 / 200.179.148/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2016:6984
Datum30-08-2016
InhoudsindicatieRenvooiprocedure. Medeschuldeiser betwist de hoogte van de door het UWV ter verificatie ingediende vordering in het kader van de loongarantieregeling. Nieuwe grief voor het eerst ter comparitie van partijen naar voren gebracht. Onder verwijzing naar ECLI:NL:HR:2009:BI8771 en ECLI:NL:HR:2011:BR2045 oordeelt het hof dat een van de daar genoemde uitzonderingen zich voordoet. Wijziging van eis in renvooiprocedure is niet toegestaan, maar daarvan is geen sprake. Bewijsopdracht.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR2045 ★★★★★