Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-10-2016 / 200.192.454/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2016:8167
Datum12-10-2016
InhoudsindicatieHoger beroep van ECLI:NL:RBNNE:2016:876, JOR 2016/124. Betreft verzoek tot statutenwijziging van steunstichting van (voormalige) afdeling Leeuwarden van de Dierenbescherming in verband met leemte in de statuten na fusie van die afdeling. Net als de rechtbank is het hof van oordeel dat de rechter op grond van artikel 2:294 BW kan wijzigen. Het hof komt ten aanzien van de inhoud van de wijziging tot een ander oordeel dan de rechtbank. Gelet op de bedoeling van de oprichters komen niet alle bevoegdheden die in de oude statuten werden toegekend aan de afdeling toe aan de landelijke Dierenbescherming
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-10-2016
RN 2017/4
Statutenwijziging. Aan wie komen de statutaire bevoegdheden ten aanzien van de steunstichting toe?
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-10-2016
RO 2017/5
Stichting. Statutenwijziging door de rechter Welke bepalingen in de statuten moet de rechter wijzigen en hoe komen deze bepalingen, gelet op de bedoeling van de oprichter, te luiden?
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-10-2016
NJF 2017/12
Stichting. Statuten van stichting, die bevoegdheid tot wijziging en tot benoeming bestuur verlenen aan niet meer bestaande vereniging, worden door het hof gewijzigd op andere wijze dan door stichting verzocht.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-10-2016
JONDR 2017/146
Stichting. Statutenwijziging. Aan wie komen de statutaire bevoegdheden ten aanzien van de steunstichting toe?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8101 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:876