Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25-10-2016 / 200.189.998/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2016:8563
Datum25-10-2016
InhoudsindicatieMerkenrecht. Eiswijziging in hoger beroep door uitbreiding van de grondslag met bescherming van het kleurmerk als "algemeen bekend merk" zoals bedoeld in art. 6bis van het Unieverdrag van Parijs. Naar het oordeel van de rolraadsheer is de uitbreiding van de grondslag geen ontoelaatbare uitbreiding van het partijdebat. Dat enkel door het hof als feitelijke instantie recht wordt gedaan op de gewijzigde eis, is inherent aan het wettelijk stelsel. Het gemis van een feitelijke instantie is op zichzelf dan ook niet voldoende voor het oordeel dat de eiswijziging in strijd is met de eisen van een goede procesorde. Geen sprake van vertraging of bemoeilijking van de verdediging. Aan de kern van de zaak verandert niets en geïntimeerde krijgt nog alle gelegenheid zich tegen de gewijzigde eis te verweren.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ7064 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8895 ★★★★★