Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-02-2016 / 200.154.120/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2016:980
Datum09-02-2016
InhoudsindicatieOnvoldoende gesteld voor het kunnen aannemen van bestuurdersaansprakelijkheid, nu de niet nakomende partij geen vennootschap is maar een vof. Een vof heeft geen bestuurder maar vennoten die reeds als zodanig aansprakelijk zijn voor schulden van de vof. Voor zover bedoeld is te stellen dat de wederpartij feitelijk aan de touwtjes trok bij de beide vennoten (besloten vennootschappen) van de vof, zou van aansprakelijkheid mogelijk sprake kunnen zijn indien de bewuste persoon bij het laten aangaan van de verbintenis door de vof dan wel bij het bewerkstelligen of toelaten van de niet nakoming daarvan weet of behoort te weten dat niet alleen de vof maar ook haar vennoten, die immers hoofdelijk verbonden zijn voor de schulden van de vof, de contractuele verplichtingen niet kunnen nakomen en geen verhaal zullen bieden voor de daaruit voortvloeiende schade. Dat zulks hier het geval is, is echter gesteld noch gebleken.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-02-2016
RO 2016/29
Bestuurdersaansprakelijkheid. Geen bestuurdersaansprakelijkheid voor de vennoten van een vennootschap onder firma.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-02-2016
JONDR 2016/568
Bestuurdersaansprakelijkheid. Geen bestuurdersaansprakelijkheid voor de vennoten van een vennootschap onder firma.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA4873 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1204 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:6759