Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-02-2017 / 200.159.192


ECLIECLI:NL:GHARL:2017:1017
Datum14-02-2017
InhoudsindicatieAansprakelijkheid (enig) aandeelhouder en (enig) bestuurder alsmede de indirect en feitelijk bestuurder van een B.V. op grond van artikel 6:162 BW voor de schade die een derde heeft geleden ten gevolge van de ontbinding (op grond van artikel 2:19 lid 4 BW) van die B.V.
Recht.nl artikelTurboliquidatie onrechtmatig, aansprakelijkheid als bestuurder én aandeelhouder (10-03-2017)
De route van de ontbinding zonder vereffening wordt uitdrukkelijk in de wet vermeld en is in 2015 door de Hoge Raad als legitieme route aangeduid. De Hoge Raad oordeelde dat een eigen aangifte tot faillissement misbruik van recht kan opleveren indien er nagenoeg geen baten zijn en dat in die situatie ontbinding ex artikel 2:19 lid 4 BW de aangewezen weg is. Zoals uit het onderstaande arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden blijkt, dienen zowel de aandeelhouder als de bestuurder er echter voor te waken dat schuldeisers daarbij niet op onrechtmatige wijze worden benadeeld.
> Turboliquidatie onrechtmatig, aansprakelijkheid als bestuurder én aandeelhouder (Herman Kreikamp, Blauw Tekstra Uding)
> Aansprakelijkheid bij turboliquidatie (Taylor Wessing)
> Persoonlijke aansprakelijkheid na turboliquidatie (Bart Jacobs, Dirkzwager)
TijdschriftartikelAansprakelijkheid na turboliquidatie
S. Parijs
JutD 2017/69
Door het instellen van een onrechtmatige daadsactie tegen de bestuurders en de aandeelhouders kan in sommige gevallen alsnog betaling worden afgedwongen. In deze bijdrage bespreekt auteur een arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden. Dit betreft een zaak waarin een crediteur na turboliquidatie alsnog betaling tracht te verkrijgen.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-02-2017
FIP 2017, sign. 160
Aandeelhouder en bestuurder aansprakelijk voor schade derde na turboliquidatie
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1204 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2285 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AD4499 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AS5103 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2172 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2014:4312
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2014:4312