Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21-02-2017 / 200.165.940


ECLIECLI:NL:GHARL:2017:1382
Datum21-02-2017
InhoudsindicatieKwalitatieve verplichting. Wijziging. Uitleg. Kwalitatief recht. Tweeconclusieregel. Het hof wijzigt de kwalitatieve verplichting aldus dat het verbod tot stallen van vrachtwagens op een parkeerterrein dat deel uitmaakt van een logistiek centrum vervalt. Het is in strijd met het algemeen belang, met name het planologische belang dat industriegrond overeenkomstig haar bestemming kan worden gebruikt en dat gebruik van industriegrond niet ten gevolge van een kwalitatieve verplichting voor onbepaalde tijd onmogelijk of nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt, deze verplichting te handhaven. De schuldeiser van de kwalitatieve verplichting zou worden beschermd in een niet-rechtmatig belang, omdat hij zijn naastgelegen perceel in strijd met de bestemming gebruikt. De uitleg van het ook in de kwalitatieve verplichting voorkomend verbod om het parkeerterrein te bebouwen dient naar objectieve maatstaven te geschieden, waarbij ook aansluiting wordt gezocht bij de betekenis die de woorden bebouwen, bouwwerk, gebouw en werk in het planologisch bestuursrecht hebben. Het beroep op een door de gemeente bedongen kwalitatieve verplichting wordt verworpen, omdat niet is komen vast te staan dat het daartegenover staande recht door cessie is overgedragen. De stelling dat ook sprake is van een kwalitatief recht wordt gepasseerd met een beroep op de tweeconclusieregel.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2687 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU9889 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:4633
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:340