Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-01-2017 / 16/00255


ECLIECLI:NL:GHARL:2017:249
Datum17-01-2017
InhoudsindicatieErfbelasting. Partnervrijstelling van toepassing voor moeder? Mantelzorgcompliment.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-01-2017 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2017/21.15
Partnervrijstelling ondanks na overlijden aangevraagd en verkregen mantelzorgcompliment
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT2293 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3370 ★★★