Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02-05-2017 / 200.209.613/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2017:3727
Datum02-05-2017
InhoudsindicatieEiswijziging in incidenteel hoger beroep toegestaan. De nieuwe vordering is geen ontoelaatbare uitbreiding van het partijdebat. Dat enkel door het hof als feitelijke instantie recht wordt gedaan op de gewijzigde eis, is inherent aan het wettelijk stelsel. Het gemis van een feitelijke instantie is op zichzelf dan ook niet voldoende voor het oordeel dat de eiswijziging in strijd is met de eisen van een goede procesorde. Geen sprake van vertraging of bemoeilijking van de verdediging. In principaal appel is de eiswijziging geweigerd omdat deze niet voldoet aan de "in beginsel strakke regel" dat de eiswijziging moet zijn opgenomen in het eerste processtuk en omdat in dit geval geen sprake is van een van de uitzonderingen op die regel.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ7064 ★★★★★