Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 27-06-2017 / 200.181.402/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2017:5422
Datum27-06-2017
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid. Bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld tegenbewijs te leveren.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-06-2017 (met noot)
U.B. Verboom
JOR 2018/33
Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder, Eerste categorie Ontvanger/Roelofsen, Beklamelnorm, Voorshands oordeel dat bestuurder bij aangaan van geldleningsovereenkomst wist of redelijkerwijs behoorde te begrijpen dat vennootschap niet in staat zou zijn aan haar terugbetalingsverplichting te voldoen, Hof laat appellant toe tegenbewijs te leveren, Verwijzing naar HR 5 september 2014, «JOR» 2014/325, ECLI:NL:PHR:2014:377 m.nt. S.C.J.J. Kortmann (RCI Financial Services/Kastrop).
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-06-2017
JONDR 2018/217
Bestuurdersaansprakelijkheid
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA4873 ★★★★★