Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18-07-2017 / 200.179.486/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2017:6178
Datum18-07-2017
InhoudsindicatieNakoming overeenkomst van geldlening; kwijtschelding?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★