Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25-07-2017 / 200.186.423/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2017:6468
Datum25-07-2017
InhoudsindicatieVrijwaring/Bestuurdersaansprakelijkheid. Naar het oordeel van het hof is er geen rechtsregel die het combineren van een afwentelingsvordering met bijkomende vorderingen in een vrijwaringsprocedure in algemene zin verbiedt. Wel zal de rechter dienen te beoordelen of de wederzijdse belangen van partijen in de hoofdzaak of eisen van een doelmatige procesvoering zich tegen een zodanige combinatie van vorderingen verzetten. Beherende vennoot gaat onder dreiging van executoriale verkoop over tot onderhandse verkoop van een jacht voor een lagere prijs dan waarmee de commanditaire vennoot had ingestemd. Geen aansprakelijkheid van (indirect) bestuurder van de beherend vennoot.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:275 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:233 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV9966 ★★★★★