Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 07-02-2017 / 200.167.933/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2017:910
Datum07-02-2017
InhoudsindicatieBestuurder van Nederlandse dochtervennootschap van Amerikaans concern richt samen met enkele andere werknemers van de vestiging een BV op. Volgens de Nederlandse dochtervennootschap beconcurreert de bestuurder met zijn nieuwe BV het concern en de Nederlandse dochtervennootschap. Zij vordert een verklaring voor recht dat haar (inmiddels voormalige) bestuurder en diens BV aansprakelijk zijn en een voorschot op de schade. In appel blijft de beslissing van de rechtbank dat de bestuurder en diens BV aansprakelijk zijn en gehouden zijn tot betaling van een voorschot in stand. Naar het oordeel van het hof heeft de bestuurder gehandeld in strijd met zijn verplichtingen als werknemer en als bestuurder en is hij op grond van artikel 7:661 BW resp. 2:9 BW aansprakelijk en ook onrechtmatige daad. Ook zijn BV is aansprakelijk uit onrechtmatige daad. Het handelen van haar bestuurder kan aan haar worden toegerekend.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ3535 ★★★★