Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-11-2017 / 200.181.999/01 en 200.182.001/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9979
Datum14-11-2017
InhoudsindicatieOvername van een apotheek; betaling van goodwill en huur. De betaling van de goodwill is opgeschort in afwachting van door de wederpartij toegezegde bankverklaringen. Toen die verklaringen uitbleven, is de wederpartij ter zake in gebreke gesteld, waarna de overeenkomst door de koper is ontbonden. Beoordeling van deze tekortkoming en de vraag of die de ontbinding rechtvaardigt. Complicerende factor in deze zaak is, dat de apotheekvoering in de tussentijd feitelijk door de koper is overgenomen en dat hoewel uiteindelijk geen huurovereenkomst tot stand kwam, door deze partij feitelijk gebruik is gemaakt van het praktijkpand. Redelijkheid en billijkheid, ongerechtvaardigde verrijking.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-11-2017
OR 2017/290
Overname van een apothekerspraktijk; ontbinding koopovereenkomst wegens het uitblijven van toegezegde bankverklaringen. Het hof oordeelt dat de koper de ontbinding heeft geaccepteerd, waarmee zij afstand heeft gedaan van haar contractuele recht op nakoming.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO1427 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8101 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA4122 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ1782 ★★★★★